Avtodom Delfin
Ponudba
Opisi AD
Dodatna oprema
Cenik
Pogodba
Prevzemni list
Splošni pogoji
Kontakt
Potepuh
Vtisi - forum
Knjiga gostov


Primopredajni zapisnik se v obliki Prevzemnega lista izpolni v dveh izvodih. Izpolnita ga najemodajalec in najemnik ob prevzemu in vračilu vozila in opreme. Vsaka pogodbena stran prejme obojestransko podpisan Prevzemni list. Primopredaja se načeloma vrši v Kranju.

Možen je tudi dogovor od drugem času in kraju prevzema.

Top